Concorsini mensili - 2002

Gennaio

Diapo - Tema libero

1 Renzo Fabbri
1 Renzo Fabbri

press to zoom
2 Aris Gambino
2 Aris Gambino

press to zoom
3 Antonio Sanese
3 Antonio Sanese

press to zoom
1 Renzo Fabbri
1 Renzo Fabbri

press to zoom
1/3

Febbraio

Diapo - Tema libero

1 Valerio Roveri
1 Valerio Roveri

press to zoom
2 Isabella Franchini
2 Isabella Franchini

press to zoom
3pm Luca Turrini
3pm Luca Turrini

press to zoom
1 Valerio Roveri
1 Valerio Roveri

press to zoom
1/4

Marzo

Diapo - Tema libero

1 Leonardo Sciurti
1 Leonardo Sciurti

press to zoom
2 Aris Gambino
2 Aris Gambino

press to zoom
3 Elisa Cerè
3 Elisa Cerè

press to zoom
1 Leonardo Sciurti
1 Leonardo Sciurti

press to zoom
1/3

Aprile

Diapo - Finestre

1 Isabella Franchini
1 Isabella Franchini

press to zoom
2pm Alessandra Caselli
2pm Alessandra Caselli

press to zoom
2pm Leonardo Sciurti
2pm Leonardo Sciurti

press to zoom
1 Isabella Franchini
1 Isabella Franchini

press to zoom
1/3

Maggio

Diapo - Tema libero

1 Valerio Roveri
1 Valerio Roveri

press to zoom
2 Maurizio Bortolotti
2 Maurizio Bortolotti

press to zoom
3 Franco Bruni
3 Franco Bruni

press to zoom
1 Valerio Roveri
1 Valerio Roveri

press to zoom
1/3

Giugno

Stampe - Tema libero

1 Valerio Roveri
1 Valerio Roveri

press to zoom
2 Alessandra Caselli
2 Alessandra Caselli

press to zoom
3 Aldo Gabrielli
3 Aldo Gabrielli

press to zoom
1 Valerio Roveri
1 Valerio Roveri

press to zoom
1/3

Luglio

Diapo - Tema libero

1 Franco Bruni
1 Franco Bruni

press to zoom
2 Antonio Sanese
2 Antonio Sanese

press to zoom
3 Aris Gambino
3 Aris Gambino

press to zoom
1 Franco Bruni
1 Franco Bruni

press to zoom
1/3

Agosto

Diapo - Tema libero

1 Davide Bovi
1 Davide Bovi

press to zoom
2 Maurizio Bortolotti
2 Maurizio Bortolotti

press to zoom
3 Antonio Sanese
3 Antonio Sanese

press to zoom
1 Davide Bovi
1 Davide Bovi

press to zoom
1/3

Settembre

Diapo - Donne

1 Elisa Cerè
1 Elisa Cerè

press to zoom
2 Antonio Sanese
2 Antonio Sanese

press to zoom
3 Leonardo Landi
3 Leonardo Landi

press to zoom
1 Elisa Cerè
1 Elisa Cerè

press to zoom
1/3

Ottobre

Stampe - Tema libero

1 Leonardo Sciurti
1 Leonardo Sciurti

press to zoom
2 Elisa Cerè
2 Elisa Cerè

press to zoom
3 Antonio Sanese
3 Antonio Sanese

press to zoom
1 Leonardo Sciurti
1 Leonardo Sciurti

press to zoom
1/3

Classifica finale

Fotogatti
Fotogatti

press to zoom
Classifica finale
Classifica finale

press to zoom
Fotogatti
Fotogatti

press to zoom
1/2